ЗА НАС

Сдружение "Адаптация" е основано с решение на Общото си събрание на 8 октомври 2007 г. и с решение на Благоевградски окръжен съд № 3957 от 15.11.2007 г.

Като организация с нестопанска цел е определена за извършване на общественополезна дейност и има пряката цел да работи с уязвими групи от населението, застрашени от социално отхвърляне и изключване, маргинализирани. Това са лица, употребяващи нелегални наркотици, комерсиални секс работници, лица, лишени от свобода, представители на етнически малцинства, лица в неравностойно положение, работа с деца в и извън училищната им среда.

Към момента проектите, изпълнявани от Сдружението са с насоченост за работа с лица, употребяващи наркотици, в контекста на превенцията на рисково поведение и превенция на разпространението на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции.

НОВИНИ ПРОЕКТИ
09.08.2018 г.
още ...
09.08.2018 г.
още ...
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти