НОВИНИ ОЩЕ НОВИНИ


05.11.2012 г.
Приключи Компонент 4 от Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"
На 31 октомври 2012 г. приключи изпълнението на Компонент 4 „Намаляване на трансмисията на туберкулоза сред лица, употребяващи инжекционно наркотици; лица с алкохолна зависимост; деца на улицата; бежанци и търсещи убежище;” от Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, осъществяващ се с финансовата помощ на Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, получена от Министерство на здравеопазването на Република България.

На територията на Област Благоевград дейностите по проекта за периода 01.12.2008 г. – 31.10.2012 г. бяха осъществявани от екип на Сдружение „Адаптация”, в съвместна работа с представители на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания ЕООД - гр. Благоевград.

За периода 1 декември 2008 г. – 31.10.2012 г., екипът на Сдружението изпълняваше визираните в работното задание дейности, изразяващи се в:
*работа на терен за популяризиране на дейностите по Програмата и установяване на доверителни контакти с целевите групи - лица, употребяващи инжекционно наркотици и лица с алкохолна зависимост;
*проучване сред целевата група за установяване на изходни данни за риска от туберкулоза;
*работа на терен за мотивиране за изследване на съмнителни за туберкулоза лица от прицелната група;
*насочване към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза;
*предоставяне на специализирани информационни материали;
*съдействие на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, за издирване на болни, напуснали стационара и мотивиране за завършване на лечението;
*съдействие на медицинската сестра за осигуряване на редовно приемане на медикаментите и осъществяване на контролни прегледи на пациентите по време на продължителната фаза на лечение;

Дейностите бяха осъществени на територията на област Благоевград, основно в община Благоевград, община Сандански и община Петрич.

В процеса на работа по проекта бяха осъществени 2 426 контакта със 709 лица с наркотична и алкохолна зависимост, от които 146 жени и 563 мъже. В хода на проекта бяха осъществени 1 108 анкетирания на лица от прицелните групи и 253 придружавания до Специализираната болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания ЕООД - гр. Благоевград. Общо за периода бяха раздадени 2 564 бр. здравно образователни материали и осъществени 4 информационни кампании по повод на 24 март – Международния ден за борба с туберкулозата.

Екипът на Сдружение „Адаптация” би искал да изкаже благодарности за оказаното съдействие и помощ при изпълнение на дейностите по проекта на своите партньори: МЦ „Хоризонти”, Център за психично здраве - Благоевград ЕООД, СБЗПФЗ – Благоевград, община Благоевград, община Сандански и община Петрич.
30.03.2019 г.
Oбучение „Оказване на първа помощ при интоксикация и свръхдоза при употреба на наркотици
На 28 март 2019 г. в Националният център по наркомании се проведе обучение „Оказване на първа помощ при интоксикация ...
още ...
09.08.2018 г.
20 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН „ПОДГОТОВКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА НИ ОТ МИНАЛОТО!”
Всяка трета неделя от месец май отбелязваме Международния ден за ...
още ...
09.08.2018 г.
24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА
Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведe под мотото: Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза. Темата на мотото се фокусира ...
още ...
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти