НОВИНИ ОЩЕ НОВИНИ
19.05.2014 г.
Спечелихме доверието на засегнатите от наркотиците хора в Благоевград въпреки трудността, че са затворена група
Интервю за Информационна агенция Фокус, публикувано на 16 април 2014 г. тук

Марияна Станкова, председател на УС на Сдружение „Адаптация” и координатор на Компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и администрирана от Министерство на здравеопазването, в интервю за Агенция „Фокус”

Фокус: Г-жо Станкова, какво е специфичното в работата по превенция на ХИВ във Вашия град? Какви уязвими групи има в Благоевград?

Марияна Станкова: Работа на Сдружение „Адаптация” по превенция на ХИВ в град Благоевград е насочена към лица, употребяващи инжекционно наркотици, на които екипът на неправителствената ни организация предоставя пакет от превантивни услуги по Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – „Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископрагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск”. Клиентите на сдружението в по-голямата си част са от български произход, по-малък е процентът на тези от ромски етнос. Основно са мъже от градовете Благоевград, Сандански и Петрич. Инжекционно употребяващите, до които достигаме, са с различен социален статус – преобладават тези с нисък социален статус, с проблеми в семействата, с криминални прояви, вариращи от дребни кражби до грабежи и продажба на наркотици, периодични престои в затвори и с постановени условни присъди и пробации. Работата с тази целева група в град със средна големина като Благоевград е доста сложна. В началото, когато започнахме работата си през 2004 г., в Благоевград имаше няколко места, където всички знаеха, че се събират инжекционно употребяващи наркотици и идентифицирането им и осъществяването на контакти беше по-лесно. Постепенно хората ни се довериха и започнаха да водят със себе си и други засегнати. През последните години поведението на нашите клиенти се промени и групата стана по-скрита. Хората не желаят да се разкрият като употребяващи наркотици, което затруднява работата ни. Както и предпочитат да получават консумативи (стерилни игли, спринцовки, капачки, презервативи, информационни материали и др.) най-вече в поддържания от нас нископрагов център, където на закрито и на спокойствие могат да споделят проблемите, които ги терзаят и са част от тяхното ежедневие.

Фокус: Какви забележими резултати сте постигнали в дейностите си с конкретната общност, с която работите по превенция на ХИВ?

Марияна Станкова: Най-забележимият резултат от нашата работа е, че спечелихме доверието на засегнатите от наркотиците хора, а фактът, че са затворена група, беше най-голямата ни трудност. В нашата работа освен раздаването на стерилни комплекти за инжектиране ние се опитваме и да мотивираме клиентите за отказ от употребата на наркотици и постъпване в места за лечение на зависимости (психиатрични клиники, метадонови програми, комуни и др.). Когато това се случи и нашите клиенти се върнат отново в града, те пак ни търсят, за да споделят с нас своите преживявания и да кажат, че са добре. С някои от тях, които останаха в чужбина, продължаваме да имаме контакт чрез социалните мрежи. Връзката в никакъв случай не е изгубена. Екипът ни е установил и не малко нови контакти, използвайки помощта на клиенти, лидери в дадената група, които разпространяват информация сред други употребяващи в и извън града, в затвори и места за лечение на зависимости, относно това къде може да бъде открит екипа с оглед получаването на материали и консултации.
Друг положителен елемент от нашата работа е, че клиентите свикнаха да получават определени услуги от нас като стерилни комплекти, консултиране, насочване и изследване, и ни търсят даже и тези, които са от други градове и независимо от факта дали е работен или почивен ден.
И може би не на последно място поради сравнително честото изследване на хората, до настоящия момент всички открити от нас случаи на ХИВ са хванати сравнително рано - в първите няколко месеца от заразяването. Това е важен момент, за да ограничим евентуалното разпространение на инфекцията сред други употребяващи.

Фокус: Разкажете по-подробно в какво се състои ежедневната ви работа като неправителствена организация, под-получател на средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария?

Марияна Станкова: Работата ни всеки ден е насочена основно в две направления: отваряме ниско-праговия център, където всеки клиент, употребяващ наркотици, може да дойде и да получи необходимите му стерилни консумативи за безопасно инжектиране и безрисково сексуално поведение (чисти спринцовки, игли, капачки, презервативи), здравно-образователни материали, консултиране, насочване и изследване, както и през деня посещаваме малкото останали вече открити места за употреба на наркотици, където също се срещаме с клиенти на здравно-социалните ни услуги. Ако на тези открити места има изхвърлени употребени вече спринцовки и игли, ние ги събираме в специални контейнери и ги предаваме за безопасно унищожаване.
Разбира се, всеки ден е и едновременно уникален – потребителите на услугите на програмата за обмен на игли и спринцовки идват в най-различно състояние (след употребата на наркотици или абстинентни и раздразнителни) и с най-различни проблеми. Ние като консултанти се опитваме да помогнем тогава, когато можем, и съответно си партнираме с широк кръг от институции и организации, където знаем, че можем да насочим своите клиенти и те да получат адекватна помощ за даден проблем. Разбира се, не всеки път можем да размахаме вълшебната пръчица и да помогнем, но правим всичко по силите си.
Друга здравно-социална услуга, която предлагаме на своите клиенти, е безплатното изследване за кръвно-преносими и сексуално предавани инфекции, каквито са ХИВ, хепатити В и С, сифилис. Добрата практика е, че през годините по-голямата част от клиентите осъзнаха, че трябва да носят отговорност за собственото си здраве и сами идват и искат да се тестват поне веднъж на 3-4 месеца. В началото това беше трудна задача – да променим техните нагласи и модели на поведение, когато се касае за употреба на наркотици и безопасен секс. Разбира се, при вземането на кръвните проби срещаме и доста трудности. Нашите клиенти имат дългогодишен опит в употребата на наркотици инжекционно, което за съжаление е довело до увреждане на техните вени. Извършването на манипулацията по вземането на кръв при някои от тях е почти невъзможно и тогава търсим други начини да изследваме хората – вземане на периферна кръв (от пръстите на ръцете) и с бързи тестове.

Фокус: Включвате ли се в АНТИСПИН кампаниите, които има за цел да информират и да изследват широкото население?

Марияна Станкова: Разбира се. Няколко пъти в годината като под-изпълнители по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” сме едни от съорганизаторите на местните АНТИСПИН кампании. Така имаме възможност да работим не само с целевата си група, но и с обществеността, когато разказваме за своята работа и колко е важно да се работи по посока на позитивните промени в поведението и информираността на населението по проблема ХИВ/СПИН. Човек не бива да умира от невежество в 21 век. Вече има толкова много източници на информация в информационното пространство, трябва да има и желание от страна на хората от всички възрасти да се информират, да търсят, винаги да са в крак с новостите. Така след това няма да могат да кажат „Аз не знаех”, както се е случвало да наблюдаваме в работа си.
Обикновено кампаниите организираме съвместно с членовете на Местния обществен комитет за превенция на ХИВ, сексуално предавани инфекции и туберкулоза (това сме ние от Сдружение „Адаптация”, Сдружение „Здраве без граници”, Информационен център за психично здраве към Фондация „Глобална инициатива в психиатрията”, РЗИ, КАБКИС и Община Благоевград, доброволци от младежки и студентски общности).

Фокус: Станаха ли представителите на целевата група, с която работите по превенция на ХИВ и други сексуално преносими инфекции, по-осведомени и по-осъзнати за начините за предпазване от тези инфекции?

Марияна Станкова: Мисля, че да, въпреки че не мога да дам на 100% гаранция, че всички са тотално наясно по тази тема. Когато говорим за употребяващите наркотици, трябва да отчетем факта, че колкото и да са запознати с даден въпрос, нуждата от прием на наркотик понякога надделява над здравия разум. Тогава в бързината да се инжектират, не мислят за последиците, защото за тях е важно „тук и сега”, а не „след това и какво би могло да стане”. От тази гледна точка нашата работа е трудна – да убедим клиентите, че въпреки употребата на наркотици, те трябва да се стремят да останат здрави и живи възможно най-дълго във времето, като инжектират безопасно с чисти прибори за инжектиране, напълно стерилни, без да ги споделят с други от групата на инжекционно употребяващи наркотици, а също така и имат безопасни сексуални контакти.

Мария КАЛОЯНОВА
30.03.2019 г.
Oбучение „Оказване на първа помощ при интоксикация и свръхдоза при употреба на наркотици
На 28 март 2019 г. в Националният център по наркомании се проведе обучение „Оказване на първа помощ при интоксикация ...
още ...
09.08.2018 г.
20 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН „ПОДГОТОВКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА НИ ОТ МИНАЛОТО!”
Всяка трета неделя от месец май отбелязваме Международния ден за ...
още ...
09.08.2018 г.
24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА
Световният ден за борба с туберкулозата тази година ще се проведe под мотото: Търсят се: Лидери за свят без туберкулоза. Темата на мотото се фокусира ...
още ...
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти