ПРОЕКТИ 1 / 6
09.08.2018 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2018 г.
На 10.05.2018 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2018 г. До края на 2018 г. организацията ще извърши следните ...
още ...
29.05.2017 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2017 г.
На 27.03.2017 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2017 г. През 2017 г. екипа на Сдружението ще трябва да изпълни: *т. ...
още ...
20.02.2017 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
На 10 февруари 2017 г. се подписа договор за продължаване работата по Компонент 4 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Считано от 1 октомври 2016 г. до 31 май 2017 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Компонент 4 ...
още ...
24.05.2016 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2016 г.
На 17.05.2016 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2016 г. През 2016 г. екипа на Сдружението ще трябва да изпълни: *т. А/1/ Промоция на здравето. Повишаване информираността сред ...
още ...
24.05.2016 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
На 30 март 2016 г. се подписа договор за продължаване работата по Компонент 4 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Считано от 1 януари до 30 септември 2016 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Компонент 4 ...
още ...
1 2 3 4 5 6 >>
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти