ПРОЕКТИ ОЩЕ ПРОЕКТИ


24.05.2016 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
На 30 март 2016 г. се подписа договор за продължаване работата по Компонент 4 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Считано от 1 януари до 30 септември 2016 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, и администрирана от Министерство на здравеопазването на Република България.

Основните дейности по проекта се изразяват в:

* Поддържане на екип за работа на терен, целяща промяна в поведението на инжекционно употребяващите наркотици по посока на избягване на рисковете от заразяване с ХИВ и сексуално предавани инфекции, а именно:

- Ежедневно осъществяване на контакти с лица с рисково поведение, употребяващи наркотици;

- Ежедневен обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;

- Всекидневна работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;

- Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск;

- Насочване за лечение към съществуващите специализирани лечебни програми;

- Пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ, Хепатити В и С и Сифилис, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;

* Поддържане на Нископрагов център за употребяващи наркотици;

* Включване на ключови сътрудници от общността на употребяващите;

* Провеждане на АнтиСПИН Кампании с цел обхващане и повишаване на информираността на прицелната група за поеманият здравен риск;
09.08.2018 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2018 г.
На 10.05.2018 г. бе сключен договор с ...
още ...
29.05.2017 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2017 г.
На 27.03.2017 г. бе сключен договор с ...
още ...
20.02.2017 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
На 10 ...
още ...
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти