ПРОЕКТИ ОЩЕ ПРОЕКТИ
29.05.2017 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2017 г.
На 27.03.2017 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2017 г.

През 2017 г. екипа на Сдружението ще трябва да изпълни:

*т. А/1/ Промоция на здравето. Повишаване информираността сред населението и провеждане на мероприятия по ежегодни кампании;
*т.В/2/ Административни услуги. Ангажиране, обучение и наемане на един сътрудник на терен сред целевата група (употребяващи инжекционно наркотици и проституиращи);
09.08.2018 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2018 г.
На 10.05.2018 г. бе сключен договор с ...
още ...
29.05.2017 г.
Договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2017 г.
На 27.03.2017 г. бе сключен договор с ...
още ...
20.02.2017 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
На 10 ...
още ...
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти