ПРОЕКТИ 2 / 6
07.12.2015 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2015 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2015 г. На 08.06.2015 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2015 г. През 2015 г. ...
още ...
22.05.2015 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
На 14 май 2015 г. се подписа договор за продължаване работата по Компонент 4 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Считано от 1 януари до 31 декември 2015 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Компонент 4 ...
още ...
21.01.2015 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2014 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2014 г. На 11.06.2014 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2014 г. За периода м. ...
още ...
28.04.2014 г.
Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” - продължава от 2009 г.
Считано от 1 януари до 31 декември 2014 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет ...
още ...
22.04.2014 г.
Проучване на поведенческите характеристики на инжекционно употребяващите наркотици в градовете Благоевград, Петрич и Сандански
На 01.02.2014 г. бе сключено споразумение за партньорство между Фондация "Инициатива за здраве" и Сдружение "Адаптация" за изпълнение на дейности по проект "Проучване на поведенческите характеристики на инжекционно употребяващите наркотици в градовете Благоевград, Петрич и Сандански". За ...
още ...
<< 1 2 3 4 5 6 >>
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти