ПРОЕКТИ 3 / 6
06.11.2013 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2013 г.
На 21.10.2013 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза за 2013 г. За периода м. Октомври - м. Декември 2013 г. Сдружението ще трябва да изпълни: *т. А/1/ Повишаване информираността ...
още ...
06.11.2013 г.
Договор с Национален център по наркомании
На 19.08.2013 г. бе сключен договор с Националният център по наркомании за изпълнение на дейности по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците /2009 - 2013 г./. За периода м. Август 2013 г. - м. Декември 2013 г. Сдружението ще трябва да изпълни: Провеждане на пет обучения за лица, употребяващи наркотици и техни ...
още ...
06.11.2013 г.
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции - продължава от 2009 г.
Считано от 1 януари до 31 декември 2013 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни ...
още ...
21.12.2012 г.
Договор с Национален център по наркомании
На 19.11.2012 г. бе сключен договор с Националният център по наркомании за изпълнение на дейности по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците /2009 - 2013 г./. За периода м. Ноември 2012 г. - м. Май 2013 г. Сдружението ще трябва да изпълни: Провеждане на пет обучения за лица, употребяващи наркотици и техни близки по ...
още ...
05.11.2012 г.
Договор с Община Благоевград за дейности по Общинска програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН
На 18.10.2012 г. бе сключен договор с Община Благоевград за изпълнение на дейности по Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза. За периода м. Октомври - м. Ноември 2012 г. Сдружението ще трябва да изпълни: Провеждане на две здравно-образователни обучения за лица, ...
още ...
<< 1 2 3 4 5 6 >>
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти