ПРОЕКТИ 5 / 6
18.04.2010 г.
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции - продължение от 2009 г.
Считано от 1 януари до 31 декември 2010 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на проект Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет ...
още ...
17.12.2009 г.
Наркотиците или как да се предпазим от тях – На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци
Сдружение „Адаптация” стартира изпълнението на проект „Наркотиците или как да се предпазим от тях – На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци” от м. Януари 2010 г. на територията на гр. Благоевград. Изпълнението на проекта става възможно благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански ...
още ...
02.06.2009 г.
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции
Считано от 2 февруари до 31 декември 2009 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на проект Компонент 4 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни ...
още ...
07.01.2009 г.
Проект "Спаси живот"
От 1 декември 2008 г. Сдружението стартира изпълнението на Проект "Спаси Живот", дейностите по който са с финансови средства от Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г., отпуснати от Министерство на здравеопазването чрез Националния център по наркомании. Дейностите по проекта се изразяват в организирането и провеждането на ...
още ...
22.12.2008 г.
Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред интравенозни наркомани и лица с алкохолна зависимост
Считано от 01.12.2008 г. Сдружение "Адаптация" е под-изпълнител на Проект Компонент 4 "Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред интравенозни наркомани и лица с алкохолна зависимост" от Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България", с финансовата помощ на ...
още ...
<< 1 2 3 4 5 6 >>
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти