ЕКИП ОЩЕ ОТ ЕКИП


Марияна Станкова
От ноември 2007 г. член на Управителния съвет на Сдружение „Адаптация” и Председател на УС от същия период. Ръководи цялостната дейност на организацията.

През 2003 г. завършва ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност „Психология”, Магистратура „Социална превенция”.

За периода 2004-2007 г. работи като Координатор на Проект Компонент 4 „Превенция на ХИВ сред интравенозни наркомани” от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Фондация „Обществен благотворителен фонд-Бл-д”.

През март-април 2008 г. ръководи организирането на кампанията за гр. Благоевград „Ние чакаме бебе”.

Към момента работи като Координатор на Проект Компонент 4 „Превенция на ХИВ сред интравенозни наркомани” от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, и администрирана от Министерство на здравеопазването.

За периода 2007-2008 г. участва като лектор в проект „Психично здраве и ХИВ/СПИН” към Информационен център за психично здраве - гр. Благоевград.
От 2004 г. насам преминава редица обучения по превенция на здравните щети, работа с лица, зависими към наркотични вещества, мотивационно интервюиране, работа с хора, живеещи с ХИВ/СПИН и др.

От 1 януари 2009 г. работи и като Координатор на Компонент 4 "Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред интравенозни наркомани и лица с алкохолна зависимост" от Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България", осъществяван с финансовата помощ на Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, получена от Министерство на здравеопазването на Република България.

От началото на 2009 г. работи като Координатор по Проект "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции".

През 2010 г. ръководи изпълнението на Проект „Наркотиците или как да се предпазим от тях – На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци”.
Виолета Петличка
През 2006 г. завършва ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност "Социални дейности". Работи като социален работник по Проект ...
още ...
Иван Колев
Член на Учредителния съвет на Сдружението. През 2003 г. завършва ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност "Психология". Работи като ...
още ...
Весела Миркова
Член на Управителния съвет на Сдружението от самото му създааване. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски”, специалност „Право”. От Януари 2010 г. работи като технически асистент на Сдружението ...
още ...
BLGdesign Начало :: За нас :: Екип :: Проекти :: Новини :: Контакти